Wykaz podręczników 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW –

szkoła ponadgimnazjalna klasa II

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Nr dopuszczenia

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Przeszłość to dziś” – część 2.

„Przeszłość to dziś” – część 1.

498/2/2012/2015

498/3/2013

A. Nawarecki,

D. Siwicka

E. Paczoska

Stentor

Stentor

2.

Język angielski

Oxford Solutions

Pre-Intermediate, (kontynuacja).

Poziom A2/B1.

Oxford Solutions Intermediate.

PoziomB1/B2.

Podręczniki ucznia I zeszyt ćwiczeń.

733/2/2015

733/3/2015

P. A. Davies, T. Falla,

J. Sobierska

Oxford University Press Polska

3.

Język rosyjski

,,Wot i my 2”. Nowa edycja

Zeszyt ćwiczeń: ,,Wot i my 2”. Nowa edycja.

294/2/2012/2015

M. Wiatr – Kmieciak,

S. Wujec

PWN

4.

Geografia – poziom rozszerzony

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy 1.

501/2013/2016

R. Malarz

M. Więckowski

Nowa Era

5.

Historia i społeczeństwo

Ojczysty Panteon ojczyste spory:

Wojna i wojskowość: Rządzący i rządzeni.

 

T. Maćkowski

I. Janicka

J. Centek

Nowa Era

5.

Matematyka

 MATeMAtyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

360/2/2013/2015

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Joanna Czarnowska

Grzegorz Janocha

Nowa Era

7.

Obrona powszechna i służby mundurowe

Przysposobienie obronne.

107/2002

Z. Wrona, 

M. Marciniak,

B. Breitkopf

WSiP

8.

Religia prawosławna

Droga prawda i życie.

PAKP – R3/296/02

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna

9.

Religia rzymskokatolicka

Moje miejsce w świecie.

AZ- 42- 01/10-

PO-1/2

Red. J. Szpet

Księgarnia św. Wojciecha,

Poznań

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW –

szkoła ponadgimnazjalna klasa III

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Nr dopuszczenia

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Przeszłość to dziś” – część 2.

498/4/2013/2016

J. Kopciński

Stentor

2.

Język angielski

Oxford Solutions Intermediate.

PoziomB1/B2.

733/3/2015

P. A. Davies, T. Falla,

J. Sobierska

Oxford University Press Polska

3.

Język rosyjski

,,Wot i my 3”. Nowa edycja

Zeszyt ćwiczeń: ,,Wot i my 3”. Nowa edycja

324/32011/Z1/2015

M. Wiatr – Kmieciak,

S. Wujec

PWN

4.

Geografia – poziom rozszerzony

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy 1.

501/2012/2015

R. Malarz,

M. Więckowski

Nowa Era.

5.

Matematyka

MATeMAtyka 3

Podrecznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony

360/3/2014/2016

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Joanna Czarnowska

Jolanta Wesołowska

Nowa Era

6.

Historia i społeczeństwo

Europa i świat

 

K. Kłodziński

Nowa Era

7.

Obrona powszechna i służby mundurowe

Przysposobienie obronne.

107/2002

Z. Wrona, 

M. Marciniak,

B. Breitkopf

WSiP

8.

Religia prawosławna

Droga prawda i życie.

PAKP – R3/296/02

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna

9.

Religia rzymskokatolicka

Moje miejsce w świecie.

AZ- 42- 01/10-

PO-1/2

Red. J. Szpet

Księgarnia św. Wojciecha,

Poznań

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW –

szkoła ponadpodstawowa – klasa 1 estradowa

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

Przeszłość i dziś 1 – część 1 i 2.

951/1/2019

951/2/2019

K. Mrowcewicz

Stentor

2.

Język rosyjski

,,Wot i my po-nowomu”

Zeszyt ćwiczeń

978/1/2019

M. Wiatr-Kmieciak,

S. Wujec

PWN

3.

Historia

Poznać przeszłość 1

1021/2019

M. Pawlak,

A. Szweda

Nowa Era.

4.

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi 1- zakres rozszerzony

1034/1/2019

A.      Peisert

J. Komorowski

Nowa Era.

7.

Biologia

Biologia na czasie

1006/1/2019

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era.

8.

Chemia

To jest chemia 1.

994/1/2019

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era.

9.

Fizyka

Odkryć fizykę 1.

1001/1/2019

M. Braun,

W. Śliwa

Nowa Era

10.

Matematyka

MATeMAtyka 1

971/1/2019

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Karolina Wej

Nowa Era

11.

Informatyka

Informatyka Europejczyka – zakres podstawowy

1087/1/2020

D. Korman,

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

960/2019

J.  Słoma,

Nowa Era

13.

Historia muzyki

Informacja zamieszczona będzie we wrześniu.

14.

Geografia – poziom

rozszerzony

Oblicza geografii – 1

973/1/2019

R. Malarz, M. Więckowski,

 P. Kroh

Nowa Era

15.

Język angielski – poziom

rozszerzony

Focus 2. Second edition

947/2/2019

Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw,

Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell,

Marta Inglot

Pearson Central Europe Sp. z o.o

16.

Religia prawosławna

Droga, Prawda i Życie

PAKP – R3/296/02

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna

17

Religia rzymskokatolicka

Świadek Chrystusa

w rodzinie.

AZ-43-01/10-RA-3/15

Red. J. Szpet

Księgarnia św. Wojciecha

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW –

szkoła ponadpodstawowa – klasa 1 informatyczna

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

Przeszłość i dziś 1 – część 1 i 2.

951/1/2019

951/2/2019

K. Mrowcewicz

Stentor

2.

Język rosyjski

,,Wot i my po-nowomu 1”

Zeszyt ćwiczeń- ,,Wot i my 1”

978/1/2019

M. Wiatr-Kmieciak,

S. Wujec

PWN

3.

Historia

Poznać przeszłość 1.

1021/2019

M. Pawlak,

A. Szweda

Nowa Era.

4.

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi 1- zakres rozszerzony.

1035/1/2019

J. Janicki

A.      Peisert

J. Komorowski

Nowa Era.

7.

Biologia

Biologia na czasie 1 – zakres podstawowy

1006/1/2019

A. Helmin,

J. Holeczek

Nowa Era.

8.

Chemia

To jest chemia 1 – zakres podstawowy.

994/1/2019

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era.

9.

Fizyka

Odkryć fizykę 1.

1001/1/2019

M. Braun,

W. Śliwa

Nowa Era

10.

Matematyka

MATeMAtyka 1

971/1/2019

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Karolina Wej

Nowa Era

11.

Informatyka

Informatyka Europejczyka – zakres rozszerzony

 

D. Korman,

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

960/2019

J.  Słoma,

Nowa Era

13.

Geografia

Oblicza Geografii1- zakres podstawowy.

Karty pracy ucznia 1.

983/1/2019

R. Malarz, M. Więckowski,

Nowa Era

14.

Język angielski – poziom

rozszerzony

Focus 2. Second edition

947/2/2019

Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw,

Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell,

Marta Inglot

Pearson Central Europe Sp. z o.o

15.

Religia prawosławna

Droga, Prawda i Życie

PAKP – R3/296/02

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna

16.

Religia rzymskokatolicka

Świadek Chrystusa

w rodzinie

AZ-43-01/10-RA-3/15

Red. J. Szpet

Księgarnia św. Wojciecha

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW –

szkoła ponadpodstawowa – klasa 2

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

Przeszłość i dziś, klasa 2 – część 1

Część 2

951/3/2020

A.      Nawarecki

D. Siwicka

E. Paczoska

Stentor

2.

Język rosyjski

,,Wot i my po-nowomu 2”

Zeszyt ćwiczeń – 2.

978/2/2020

M. Wiatr-Kmieciak,

S. Wujec

PWN

3.

Historia

Poznać przeszłość 2

1021/2/2020

A.      Kucharski

A.      Niewęglowska

Nowa Era

4.

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi 2

1034/2/2020

L. Czechowska

A. Janicki

Nowa Era

7.

Biologia

Biologia na czasie 2.

1006/2/2020

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era.

8.

Chemia

To jest chemia 1 – kontynuacja.

994/1/2019

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era.

9.

Fizyka

Odkryć fizykę 2.

1001/1/2019

M. Braun,

W. Śliwa

Nowa Era

10.

Matematyka

MATeMAtyka 2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

988/2/2020

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Joanna Czarnowska

Grzegorz Janocha

Nowa Era

11.

Informatyka

Informatyka na czasie 2.

990/2/2020

J. Mazur,

P. Pierekietka,

Z. Talaga

Nowa Era

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

960/2019

J.  Słoma,

Nowa Era

13.

Geografia – poziom

rozszerzony

Oblicza Geografii- 2

Maturalne karty pracy 2.

973/2/2020

T. Rachwał

W. Kilar

Nowa Era

14.

Język angielski – poziom

rozszerzony

Focus 2. Second edition

947/2/2019

Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw,

Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell,

Marta Inglot

Pearson Central Europe Sp. z o.o

15.

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości 1.

 

J. Korba,

Z. Smutek

OPERON

16.

Religia prawosławna

Droga, Prawda i Życie

PAKP – R3/296/02

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna

17.

Religia rzymskokatolicka

Świadek Chrystusa

w rodzinie

AZ-43-01/10-RA-3/15

Red. J. Szpet

Księgarnia św. Wojciecha

Przewiń do góry Skip to content