deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Michałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony szkola.michalowo.pl

Stopień zgodności z ustawą

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niedosłyszących. Napisy będą dodane sukcesywnie.
-Niektóre ikony svg nie są obsługiwane przez starsze przeglądarki internetowe.
-Po wyłączeniu stylów CSS kontrast napisów może być niższy.

Ułatwienia na stronie

 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • mapa strony
 • wszystkie grafiki posiadają opisy
 • formularz kontaktowy
 • stale widoczne menu dostępności
 • responsywny szablon
 • dane do pobrania zwierają opis formatu oraz rozmiaru

Przygotowanie deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół w Michałowie wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli – budynek mieści się przy ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo;

Liceum Ogólnokształcące – budynek przy ulicy Sienkiewicza 5, 16 – 50 Michałowo;

Technikum – budynek przy ulicy Sienkiewicza 5, 16 – 50 Michałowo;

II Liceum dla Dorosłych – budynek przy ulicy Sienkiewicza 5, 16 – 50 Michałowo;

I Budynek – Sienkiewicza 21

 1. Przy budynku Szkoły Podstawowej od strony ulicy Sienkiewicza wyznaczone jest
  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome).
 2. Do wejścia z tyłu budynku prowadzi rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy wejściu głównym – na portierni można uzyskać niezbędne informacje.
 4. Sekretariat znajduje się na parterze budynku (na który prowadzą schody od wejścia głównego, od wejścia z tyłu budynku płaska powierzchnia holu). Wysokość lady w sekretariacie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i znajduje się na wysokości 86 cm.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze, na końcu korytarza,
  w części sportowej, (przy wejściu z tyłu budynku, dostosowanym do osób niepełnosprawnych – podjazd).
 6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które mogą wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie obiektu brak jest dostosowań i udogodnień dla psa asystującego i psa przewodnika.
 7. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza migowego oraz online.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, obiekt nie jest przystosowany do potrzeb osób z wadami słuchu.
 9. W Budynku na korytarzach są monitory informacyjne. Będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II Budynek – Sienkiewicza 5

 1. Przy budynku przy ulicy Sienkiewicza 5 wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome).
 2. Wejścia z tyłu budynku ma płaską powierzchnię i może wjechać/wejść osoba niepełnosprawna.
 3. Sekretariat znajduje się na parterze budynku. Wysokość lady w sekretariacie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i znajduje się na wysokości 80 cm.
 4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które mogą wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie obiektu brak jest dostosowań i udogodnień dla psa asystującego i psa przewodnika.
 5. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu
  z tłumacza migowego oraz online.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, obiekt nie jest przystosowany do potrzeb osób
  z wadami słuchu.
Przewiń do góry Skip to content