O szkole

Kontakt
Dyrekcja
Kadra
Historia
Patron szkoły
Kontakt

ul. Sienkiewicza 5
16-050 Michałowo
woj. podlaskie

tel: +48 85 7189 515
email: sekretariatszkola@michalowo.pl

Formularz kontaktowy:  Dyrekcja

  Dyrektor

  Gwaj-Szastaj Małgorzata

   
  Wicedyrektorzy

  Rasiuk Anna

  Trojanowicz Justyna

  Kadra

   

  Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Grodzka Katarzyna
  Gryko Wioletta
  Kardasz Irena
  Miruć Irena
  Monach Aniela
  Nos Katarzyna
  Oziabło Anna
  Trojanowicz Justyna
  Nauczyciele współorganizujący pracę
  Durek Tamara
  Karpiuk Agnieszka
  Karpiuk Katarzyna
  Katarzyna Urbanowicz- Mackiewicz
  Malesińska Anna
  Stasińska Zuzanna
  Stepaniuk Joanna
  Wychowawcy świetlicy
  Barszczewska Wanda
  Cwalin Beata Anna
  Monach Aniela
  Nos Katarzyna
  Owsiejczuk Marzena
  Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
  Anchim Iwona
  Grodzka Katarzyna
  Gwaj-Szastaj Małgorzata
  Hajduk Elżbieta
  Kaczmarek Urszula
  Kardasz Irena
  Kazberuk Anna
  Kulesza Irena
  Rogalewski Arnold
  Szkiłądź Tomasz
  Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  Bagińska Agnieszka
  Bójko Jan
  Charytoniuk Marek
  Kuźma Justyna
  Miruć Irena
  Owsiejczuk Adam
  Owsiejczuk Marzena
  Podlaska Arleta Julita
  Pogorzelska Agnieszka
  Szatyłowicz Kamil
  Nauczyciele przedmiotów artystycznych, technicznych i informatycznych
  Białkowska Dorota
  Bójko Jan
  Cwalin Beata Anna
  Górski Błażej
  Januszkiewicz Elżbieta
  Kaliszuk Włodzimierz
  Dziemidowicz Jacek
  Dąbrowski Michał
  Stpiczyński Jerzy
  Owsiejczuk Adam
  Nauczyciele języków obcych
  Anchim Iwona
  Bajko Dorota
  Kominch Hanna
  Malesińska Anna
  Nos Katarzyna
  Tur Alicja
  Rosiak Edyta
  Szapiel Ewa
  Wieremiejuk Joanna
  Savchuk IIkiv Lesya
  Nauczyciele wychowania fizycznego
  Garley Paweł
  Górski Błażej
  Łapińska Aneta
  Łuksza Waldemar
  Szemiot Daniel
  Szymański Grzegorz
  Ziniewicz Eugeniusz
  Nauczyciele religii i etyki
  Aleksiejuk Aleksander
  Kupiński Marcin
  Kazberuk Anna
  Ostapczuk Michał
  Szczerbacz Jarosław
  Trochimczyk Elżbieta
  Wirkowska Małgorzata
  Podlaska Arleta
  Nauczyciele bibliotekarze
  Chołołowicz Anna
  Kazberuk Anna
  Samociuk Alicja Agata
  Nauczyciele przedmiotów zawodowych
  Białkowska Dorota
  Cwalin Beata Anna
  Dąbrowski Michał
  Dziemidowicz Jacek
  Kulesza Irena
  Owsiejczuk Marzena
  Stpiczyński Jerzy
  Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
  Łapińska Aneta
  Nauczyciel doradztwa zawodowego
  Bajko Dorota
  Nauczyciel języka mniejszości narodowej
  Kominch Hanna
  Nauczyciele zajęć specjalistycznych
  Bagińska Agnieszka
  Grodzka Katarzyna
  Kardasz Irena
  Malesińska Anna
  Stasińska Zuzanna
  Stepaniuk Joanna
  Szemiot Daniel
  Szymański Grzegorz
  Logopeda
  Hajduk Elżbieta
  Stasińska Zuzanna
  Wieremiejuk Joanna
  Psycholog szkolny
  Pedagog szkolny
  Ostaszewska Dorota
  Pedagog specjalny
  Stasińska Zuzanna
  Grodzka Katarzyna

  Historia

  Michałowo to miejscowość położona w środkowo – wschodniej części województwa podlaskiego, na lewym brzegu rzeki Supraśl, w odległości 36 km od Białegostoku.

  Nazwa miejscowości wywodzi się od Seweryna Michałowskiego, założyciela osady fabrycznej w 1832 roku. Był to ważny ośrodek przemysłu włókienniczego do I wojny światowej (45 zakładów, 720 zatrudnionych).Pierwsza wojna światowa spowodowała ogromne straty w przemyśle i ludności Michałowa, w wyniku działań wojennych 36 zakładów włókienniczych przestało istnieć, a około 30% mieszkańców zostało ewakuowanych w głąb Rosji.W okresie międzywojennym Michałowo było siedzibą zarządu gminy oraz ośrodkiem przemysłowo – usługowo – handlowym. Do 1939 roku istniały tu 3 szkoły: polska z klasami I-VII, niemiecka z klasami I-IV i żydowska nauczająca tylko języka hebraiskiego i talmudu. Po aneksji Białostocczyzny w drugiej połowie września 1939 roku przez ZSRR wszystkie fabryki, młyny oraz sklepy upaństwowiono, a z trzech szkół utworzono jedną – dziesięciolatkę. W styczniu 1940 roku wyjechali stąd wszyscy Niemcy, potem rozpoczęły się wywózki urzędników państwowych, przedsiębiorców, właścicieli majątków ziemskich i oficerów.W okresie okupacji niemieckiej (od czerwca 1941 roku) nie pracowały fabryki, szkoły i handel, można było kupić na kartki tylko podstawowe artykuły. Michałowo zostało wyzwolone w lipcu 1944 roku, jednak hitlerowcy wycofując się spalili wszystkie duże fabryki.Do dziś zachował się układ przestrzenny miasta z XIX wieku i zabytkowe domy tkaczy. Kościół pod wezw. Opatrzności Bożej z 1910 roku oraz cerkiew pod wezw. Św. Mikołaja z 1910 roku.   Obecnie w Michałowie funkcjonują firmy: Miwena, SIS, centrum handlowe WIM wraz z gospodą i hotelem, IGLOO i inne sklepy prywatne, przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa wraz z gimnazjum, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 2 piekarnie, 2 oczyszczalnie ścieków, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia i 2 apteki, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, stacja paliw, prywatne warszaty samochodowe oraz istniejący od 1947 roku Zespół Szkół. 

   HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Rok 1909

  Powstaje pierwszy budynek dla potrzeb szkoły w Michałowie.

  Rok 1919

  W październiku tego roku zorganizowano w szkole nauczanie początkowe.

  Rok 1932

  Trudne warunki lokalowe, szkoła mieściła się w jednoizbowym budynku szkolnym przy ul. Szkolnej, a od tego roku dodatkowo wynajmowano 5 izb lekcyjnych w budynku pofabrycznym przy ul. Białostockiej oraz 3 – 4 izby w zależności od potrzeb w prywatnych budynkach mieszkalnych.

  Podniesiono stopień organizacyjny klas I – VI. W szkole zatrudnionych było 5 nauczycieli, nie było klas łączonych.

  Rok 1941

  1 października otwarto polską czteroklasową szkołę w Michałowie.

  Rok 1942

  W początkowych dniach czerwca szkoła zostaje zamknięta przez władze niemieckie.

  Rok 1944

  Rok szkolny w szkole w Michałowie rozpoczął się w końcu października 1944 r.

  Rok 1954

  Oddano do użytku 18-izbowy budynek dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.

  Rok 1973

  Powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Michałowie, na stanowisko dyrektora powołano mgr Krystynę Margol.

  Rok 1974

  Na stanowisko dyrektora powołano dr. Leszka Nosa i piastuje to stanowisko do 1984 r.

  Rok 1984

  Funkcję dyrektora obejmuje mgr Stanisław Gajewski i piastuje to stanowisko do 30 listopada 2006 r.

  Rok 1991

  Z inicjatywy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu Gminnego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Michałowie poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę zespołu budynków (2_budynków dydaktycznych, budynku socjalnego i sali gimnastycznej).

  Rok 1996

  Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza 21.

  Rok 1998

  Uroczyste otwarcie i poświęcenie hali sportowej.

  Rok 1999

  Uroczyste otwarcie i poświęcenie stołówki szkolnej.

  Rok 2000

  Uroczyste otwarcie i poświęcenie stołówki szkolnej.

  Rok 2003

  Tworzone są klasy o profilu sportowym.

  Rok 2004

  Uczniowie zaczynają korespondować ze szkołą średnią im Władysława Syrokomli w Smohlowie na Białorusi (miejscu urodzenia patrona).

  Rok 2006

  1 grudnia stanowisko dyrektora obejmuje mgr Renata Ostapczuk.

  Rok 2007

  W listopadzie oddano do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią.

  Rok 2008

  1 września naukę w szkole rozpoczyna 303 uczniów – są to dzieci z terenu całej gminy Michałowo, gdyż zostały zamknięte szkoły w Szymkach i Nowej Woli. Tym samym jest to jedyna szkoła podstawowa w gminie. Zatrudnionych w szkole jest 35 nauczycieli.

  Rok 2009

  27 kwietnia otwarto Miejsko-Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  19 października rozpoczęto prace przy budowie krytej pływalni.

  1 września w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010. Wmurowano kamień węgielny pod budowę krytej pływalni. W szkole utworzono dwa oddziały przedszkolne do których uczęszcza 41 sześciolatków i 1 pięciolatek.

  Rok 2010

  6 listopada w szkole utworzono nowoczesną pracownią językową z tablicą interaktywną.

  Rok 2011

  od listopada uczniowie szkoły korespondują ze Szkołą nr 8 w Wołkowysku.

  od października uczniowie szkoły korzystają z krytej pływali w ramach godziny wychowania fizycznego.

  Rok 2012 

  od 1 września Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Jan Łuksza.

  Rok 2017

  od 1 września to zreformowana Szkoła Podstawowa z wygaszanymi oddziałami gimnazjanymi. Stanowisko dyrektora obejmuje Pani mgr Krystyna Wydrycka.

  W lutym podczas zimowych ferii rozpoczęto ogromny remont budynku szkoły tzw. termomodernizację.

  Rok 2018

  W czerwcu dobiega końca gruntowna termomodernizacja budynku szkolnego. Oświetlenie szkoły zostało w całości wymienione na nowoczesne i energooszczędne. Okna też wymieniono na nowe. Każda sala lekcyjna jest teraz wentylowana. Obiekt szkolny nabrał nowego ładnego wyglądu wewnątrz i na zewnętrz.

   HISTORIA SZKOŁY ŚREDNIEJ 

  Lata 1947-1950

  Do pierwszej wojny światowej oraz w okresie międzywojennym w Michałowie nie było szkół ponadpodstawowych. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Michałowie została otwarta 1 września 1947roku. Organizatorem szkoły był Antoni Stasiewicz, kierownik szkoły podstawowej.

  Pierwszym dyrektorem szkoły był Arseniusz Ziniewicz. Przez pierwsze cztery lata Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Michałowie kształciła młodzież w dwóch specjalnościach: dziewczęta uczyły się krawiectwa damskiego, a chłopcy- ślusarstwa. Nauka tych zawodów trwała trzy lata.

  Zajęcia teoretyczne odbywały się w Szkole Podstawowej przy ulicy Białostockiej (obecny budynek mieszkalny) i w budynku przy ulicy Szkolnej (obecnie Ośrodek Zdrowia).

  Zajęcia praktyczne Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej zorganizowane były w prywatnych budynkach przy ulicy Białostockiej. Publiczną Średnią Szkołę Zawodową ukończyło 16 osób, w specjalności krawiectwo damskie – 8 osób i w specjalności ślusarstwo – 8 osób.

  Lata 1950-1957

  Decyzją z dnia 26 października 1951r. zmieniono nazwę szkoły z Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Metalową. Młodzież tej szkoły była kształcona w dwóch specjalnościach: ślusarz i ślusarz maszyn rolniczych. Nauka trwała 2 lata. W roku szkolnym 1952/53 zajęcia teoretyczne prowadzono w budynku opuszczonym przez Wojska Ochrony Pogranicza, przy ulicy Leśnej, a zajęcia praktyczne organizowano w bu­dynku po byłej fabryce smarów pozostawionej przez właściciela niemieckiego (dziś: obróbka ręczna i obróbka mechaniczna). Zasadniczą Szkolę Metalową ukończyło 72 absolwentów. Kolejnymi dyrektorami byli: Arseniusz Ziniewicz, Mikołaj Kołatko, Longin Gasa, Stanisław Olkowski i Ryszard Wojtecki.

  W roku szkolnym 1954/55 Zasadnicza Szkoła Metalowa została przemianowana na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa ze specjalnością: traktorzysta mechanik. Uzyskała dodatkowo budynek do celów szkolnych, przy ulicy Fabrycznej, w którym zorganizowała zajęcia teoretyczne. Budynek przy ulicy Leśnej 1 zamieniono całkowicie na internat. Kierownictwo internatu sprawował Zdzisław Suprun. Zajęcia praktyczne odbywały się nadal w tych samych budynkach, co w latach poprzednich.

  Lata 1957-1966

  W roku szkolnym 1957/1958 wprowadzono drugą specjalność: ślusarz maszynowy. Okres kształcenia w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa przedłużono do trzech lat. Dyrektorem szkoły został Bronisław Wysocki. Dzięki zaangażowaniu dyrektora w roku 1959, oddano do użytku rozbudowany budynek warsztatów szkolnych.

  Zostały tam zorganizowane nowe działy szkoleniowo-produkcyjne: naprawy ciągników i maszyn rolniczych, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, obróbki plastycznej, obróbki drewna oraz spawania, warsztat elektryczny, wypożyczalnia narzędzi oraz rozdzielnia robót. Wymienione działy wyposażono w sprzęt i narzędzia. W roku 1962 wy­budowano budynek szkolny wraz z nowocześnie urządzoną, salą gimnastyczną. Urządzono tam niezbędne pracownie przedmiotowe.

  Staraniem dyrektora szkoły w latach 1964-1966 w czy­nie społecznym wybudowano boisko sportowe oraz urządzono bieżnię i boiska do gry w piłkę ręczną siatkowa i koszykową. Wykonano też ogrodze­nie obiektu szkolnego i warsztatowego.

  Od dnia 1 lutego 1966 roku w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa zorganizowano 12 oddziałów z liczbą 415 uczniów, w specjalnościach: mechanik rolniczy, ślusarz maszyn rolniczych i ślusarz. W latach 1957-1966 szkołę ukończyło 489 absolwentów. Personel pedagogiczny składał się z 26 nauczycieli i wychowawców. Od roku szkolnego 1961/62 zmiany kierunków kształcenia następowały w zależności od zapotrzebowania na specjalistów w rolnictwie i przemyśle w województwie białostockim.

  Lata 1966-1975

  W roku szkolnym 1971/72 w warsztatach szkolnych wyremontowano i rozbudowano budynek obróbki ręcznej. Uzyskano dodatkowo dwa pomieszczenia szkoleniowe. We wrześniu 1974 roku rozpoczęto budowę nowego internatu dla 150 wychowanków. Młodzież w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa kształcono w zawodach: mechanik rolniczy, mechanik maszyn rolniczych, ślusarz mechanik i mechanik kierowca pojazdów samochodowych.

  Lata 1975-1983

  Aby zapewnić gminie Michałowo i sąsiednim gminom kwalifikowanych pracowników rolnictwa, utworzono od 1 września 1977 roku Liceum Zawodowe. W tym też roku do Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Michałowie, przeniesiono z Topolan Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która istniała tam od 1964 roku. W Zespół Szkół Zawodowych włączono Liceum Zawodowe, Zasadniczą Szkołę Rolniczą Ministerstwa Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. 1 września 1978 roku zostało otwarte w Zespole Szkół Zawodowych Technikum Rolnicze dla Pracujących o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. W roku szkolnym 1980/81 zakończyła działalność Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Dyrektorem szkoły był Bronisław Wysocki, wicedyrektorem (od 1 września 1975r.) Edward Godlewski, kierownikiem warsztatów: Janusz Obrycki, a kierownikami internatu: Zdzisław Suprun do roku 1978, a następnie Henryk Siemieńczuk, w latach 1978-1984.

  Lata 1983-1993

  Od roku szkolnego 1982/83 rozpoczęto szkolenie dziewcząt w zawodzie: krawiec odzieży damskiej na poziome Zasadniczej Szkoły Zawodowej i w zawodzie: krawiec-szwacz na bazie Zakładów Dziewiarskich „Karo” w Gródku. 1 września 1983r. Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w porozumieniu z Kuratorem Oświaty powołał do działalności 5-letnie Technikum Rolnicze o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt.

  4 grudnia 1984r. oddano do użytku nowy internat na 150 wychowanków oraz dokonano zagospodarowania obiektu.

  Od dnia 1 marca 1985r. Zasadniczą szkołę Mechanizacji Rolnictwa oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą przemianowano na Zasadniczą Szkołę Zawodową, funkcjonującą w ramach istniejącego Zespołu Szkół Zawodowych w Michałowie. Dwa lata później, w roku szk.1986/87 zakończyło funkcjonowanie Technikum Zawodowe dla Pracujących.

  Od 1 września 1987 r. zmieniono nazwy Technikum Rolniczego dla Pracujących i Technikum Rolniczego na Technikum Zawodowe. Od 1 września 1983r. dyrektorem szkoły jest Edward Godlewski.

  W roku szkolnym 1988/89 rozpoczęło działalność Technikum Samochodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: napraw i eksploatacja pojazdów samochodowych, dla potrzeb którego zaadaptowano budynek dawnego internatu przy ulicy Fabrycznej.

  Od roku szkolnego 1992/93 rozpoczęto kształcenie w Liceum Zawodowym o specjalności: krawiec konfekcyjno- usługowy, a w roku następnym, 1 września 1993r. oddano do użytku pierwszą pracownię informatyczną.

  Lata 1993-2008

  Z dniem 1 września 1994r. utworzono w Zespole Szkół Zawodowych w Michałowie OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO prowadzący kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych.

  1 września 1997r., z połączenia Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego został utworzony Zespół Szkół w Michałowie korzystający z posesji i budynków połączonych szkół.

  W Zespole Szkół funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, prowadzące kształcenie o profilu podstawowym oraz Technikum Zawodowe kształcące w zawodach: technik mechanik i technik odzieżowy, Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i krawiec odzieży damskiej lekkiej.

  Wykonano remont bieżący pomieszczeń w budynku przekazanym po szkole podstawowej, w którym zorganizowano 19 klasopracowni dydaktycznych i salę sportową. Większość pomieszczeń wyposażono w nowe meble.

  31 grudnia 1999r. przekazano do użytkowania nowoczesną Stację Kontroli Pojazdów w warsztatach szkolnych.

  Z dniem 1 września 2000r. tworzy się w Zespole Szkół w Michałowie Szkołę Policealną, zawód: technik informatyk.

  Od 1 września 2000r. utworzono Liceum Ekonomiczne (4-letnie), zawód – technik ekonomista, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

  Ze środków pozabudżetowych zorganizowano trzy pracownie komputerowe, z dostępem do internetu.

  Od 1 września 2002r. w Zespole Szkół w Michałowie powołano nowe typy szkół ponadgimnazjalnych:

  Liceum Profilowane (3-letnie)
  Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
  Technikum (4-letnie)
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
  Szkoła Policealna

  Od założenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Michałowie, tj. od 1947 roku, upłynęło 71 lat. Dzięki stworzeniu jej odpowiednich warunków lokalowych i dydaktycznych, do dnia dzisiejszego szkoła wykształciła liczną grupę specjalistów w różnych zawodach.

  HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

  Zespół Szkół w Michałowie

  Szkoła

  Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisów wydanych na podstawie tych ustaw.

  W skład Zespołu Szkół wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo.
  • Liceum Ogólnokształcące w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.
  • Technikum w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.
  • Szkoła Policealna w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.
  • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.

  Kształcenie

  • Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów:
  1.    I etap edukacyjny obejmujący klasy I –III – edukacja wczesnoszkolna;
  2.   II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII.
  • Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
  • Cykl kształcenia w szkołach ponadpodstawowych trwa:
  1. w liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum 3 lata;
  2. w liceum na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej 4 lata;
  3. w technikum na podbudowie gimnazjum 4 lata;
  4. w technikum na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej 5 lat;
  5. w branżowej szkole  I stopnia – 3 lata.
  • Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, w zakresie jednej kwalifikacji (K). Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).
  • Cykl kształcenia w szkole policealnej odbywa się w cyklu semestralnym. Ilość semestrów określają odrębne przepisy.
  • Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole prowadzone są oddziały integracyjne, specjalne.

  Organ prowadzący i nadzór

  • Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Michałowo.
  • Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

  Patron szkoły

  portret rycina władysława syrokomli

  WŁADYSŁAW SYROKOMLA
  (LUDWIK WŁADYSŁAW KONDRATOWICZ)
  (1823-1862)

  Władysław Syrokomla to pseudonim literacki Ludwika Władysława Franciszka Kondratowicza herbu Syrokomla (ur. 29 września 1823 w Smolhowie na Białorusi, zm. 15 września 1862 w Wilnie), polski poeta i tłumacz. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli Aleksander Kajetan i Wiktoria z domu Złotkowska.

  Kształcił się w szkołach w Nieświeżu i Nowogródku w latach 1833-1837, ale ze względów finansowych zrezygnował z nauki i zaczął pracę jako kancelista w dobrach Radziwiłłów.

  16 kwietnia 1844 w Nieświeżu wziął ślub z Pauliną Mitraszewską, która później urodziła mu czworo dzieci.

  W 1844 zadebiutował gawędą poetycką Pocztylion. W 1844-1853 dzierżawca wsi Załucze. Od 1853 dzierżawca Borejkowszyzny pod Wilnem. Zwolennik uwłaszczenia chłopów, współpracownik Kuriera Wileńskiego, uczestniczył w manifestacjach patriotycznych. Uwięziony w 1861 przez władze rosyjskie i przymusowo osadzony w Borejkowszczyźnie.

  Dokonał licznych przekładów Goethego, Heinego, Rylejewa, Lermontowa, Niekrasowa, Szewczenki, Berangera, a także przekładów z łaciny. Często przypisuje mu się autorstwo tekstu piosenki Wlazł kotek na płotek, jednak jego tekst opiera się na oryginalnej, ludowej przyśpiewce.

  Został pochowany na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

  Przewiń do góry Skip to content