Rodo

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

– Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 718 90 37, 85 718 99 15.

– W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Zespół Szkół w Michałowie danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych p. Pawłem Niesterowiczem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_zs_michalowo@podlaskie.pl

– Publikowane dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa związanych z lub wyrażonej nam zgody.

– Dane te pozyskaliśmy z przyjętych wniosków i prowadzonej korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o informacje pochodzące z innych źródeł, w szczególności jako wykonane przez nas zdjęcia.

– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celach informacyjnych, komunikacyjnych oraz mających na celu usprawnienie realizacji zadań jednostki, jak również w związku z promocją własną oraz promocją Gminy Michałowo .

– Pana/Pani dane osobowe będą publikowane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej. Po zakończeniu publikacji dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

– Opublikowane dane osobowe są dostępne wszystkim osobom i instytucjom zainteresowanym ich uzyskaniem. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być przekazane, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi hostingowe, serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

– Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia, aktualizowania, a także usuwania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Zobacz więcej:

Przewiń do góry Skip to content