Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Rozporządzenie RODO).

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Informacje ogólne

 • Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych i plikach cookie (Informacja) określa zasady zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

 • Serwis administrowany jest przez Zespół Szkół w Michałowie z siedzibą ul. Sienkiewicza 5,21, 16-050 Michałowo.

 1. Gromadzenie danych

 1. Informacje o użytkownikach strony internetowej gromadzone są w następujący sposób:

 • Informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny, inne – dopisać jakie ;

 • Pliki tekstowe (ang. „cookies”) gromadzone na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej;

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu wypełnienia formularzy kontaktowych na stronie.

 1. Podanie danych, o których mowa w Dziale III, ust. 1, pkt 3) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

 1. Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 5,21, 16-050 Michałowo. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 718 90 37, 85 718 99 15.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO oraz w celu promocji własnej Administratora Serwisu na postawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

 • Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane te zostaną usunięte lub będą przetwarzane w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Serwisu dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.

 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

 1. Pliki Cookies

 1. Cookies to pliki tekstowe, dane przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.

 2. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej z Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub złośliwego oprogramowania.

 3. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować Serwis indywidualnie każdej osobie z niego korzystającej.

 4. Stosujemy cookies  stałe.  Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

 5. W serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;

 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;

 • Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu. Osoba korzystająca z Serwisu może dokonać własnej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane w Serwisie, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

 • Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 1. Bezpieczeństwo

 • Administrator Serwisu wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą oraz nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem.

 • Strony internetowe Serwisu zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Przewiń do góry Skip to content