obiady

Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE W dniach 6 – 13 grudnia proszę dokonywać WPŁAT ZA OBIADY ZA OKRES OD 01.12.2021- Do 22.12.2021r w kwocie: 64,00 zł (sześćdziesiąt cztery złote )