Zestawienia książek i filmów edukacyjnych, które mamy w posiadaniu biblioteki na temat profilaktyki uzależnień i wychowania

Zapraszamy do wypożyczania

Zestawienie książek i płyt dvd znajdujących się w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Michałowie na temat : Uzależnienia, zagrożenia – zapobieganie

 1. Abstynencja, trzeźwość, profilaktyka wychowawcza; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy.

   Zarząd Główny. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1969.

 1. Alkohol i narkotyki : pomyśl zanim będzie za późno [ płyta dvd] ; konsultacja dr n. med.

    Bogusław Habrat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

 1. Alkoholizm możliwość ograniczania cz.2 : wykład Marii Pawłowskiej. cz. 2 . Warszawa :

    Centrum Edukacji Społeczeństwa, 2003. [płyta dvd]

 1. Atkins Simon : Pierwsze kroki do zerwania z nałogiem palenia. Kielce : Jedność, 2014.

   ISBN 978-83-7971-007-2

 1. Bailey Jaquil : Narkotyki . Poznań : Ibis, 2009. ISBN 978-83-61237-23-5
 2. Dlaczego Stop narkotykom?[ dokument elektroniczny]; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

    Archidiecezji Białostockiej. Kraków : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji  

    Białostockiej

 1. Fedorowicz Dariusz [scen. I reż.] : Życie w sieci. Jestem tu obok.[film edukacyjny na dvd].

    Kraków : Wydawnictwo Wam – Studio Inigo [2019]. ISBN 978-83-7767-255-6

 1. Fedorowicz Dariusz [scen. I reż.] : Kultura osobista [film edukacyjny na dvd]. Kraków :

    Wydawnictwo Wam – Studio Inigo [2019] .

 1. Haak Henryk : Prawo wobec narkomanów. Warszawa, Poznań : Polski Dom Wydawniczy

    ,, Ławica” , 1993. ISBN 83-85626-24-7

 1. Izdebska Jadwiga : Dziecko w świecie mediów elektronicznych : teoria, badania, edukacja

     medialna. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 2007.

     ISBN 83-89190-58-3.

 1. Mason Paul : Palenie i picie. Poznań : Ibis, 2009. ISBN 978-83-61237-27-3
 2. Maxwell Ruth : Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. Gdańsk : Gdański

      Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-85416-97-8

 13.Moneta-Malewska Maria : Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie. Warszawa : Towarzystwo

      Wydawnicze i  Literackie, 1995. ISBN 83-86610-01-8

 1. Możliwośc redukowania narkomanii cz. 1 : wykład Wiesławy Sztylkowskiej – Naczelnika

      Wydziału do spraw Patologii Społecznej Komendy Głównej Policji. cz.1 . Warszawa : Centrum    

      Edukacji Społeczeństwa, 2003. [płyta dvd]

 1. Mucha Tomasz, Dariusz Fedorowicz [scen.i reż.] : Agresja : słowo i pięść [film edukacyjny na

      dvd] .  Kraków : Wydawnictwo Wam – Studio Inigo [2019].

 1. Nawrocki Paweł [reż.] : Wirtualne uzależnienie[film edukacyjny na dvd] . Kraków :

      Wydawnictwo  Wam – Studio Inigo [2019]

 1. Passent Daniel : Dzisiaj umrą dwie osoby. Warszawa : Młodzieżowa Agencja

      Wydawnicza,1986. ISBN 83-203-1988-9

 1. Po tej stronie granicy; wybrał Mieczysław Siemieński. Waeszawa : Wydawnictwa Raia i

      Telewizji, 1985. ISBN 83-212-0234-9

 1. Rosiek Barbara : Pamiętnik narkomanki. Warszawa : Pracownia Słów, 2003.

      ISBN 83922469-8-5

 1. Sayer Melisa : Zaakceptuj siebie : Poradnik właściwego odżywiania. Poznań : Ibis, 2009.

      ISBN 978-83-61804-42-0

 1. Warbrick Caroline : Odżywianie. Poznań : Ibis, 2009. ISBN 97883-61237-35-8
 2. Woititz, Janet Geringer : Małżeństwo na lodzie : jak nauczyć się żyć z alkoholikiem.

      Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości , Polskie Towarzystwo Psychologiczne,  

 1. ISBN 83-85452-00-1
 2. Wołkowicz, Marcin [reż.] :Zaplątani w sieć : cyberbullying [film edukacyjny na dvd].

      Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2013. ISBN 978-83-89947-5-36

 1. Zubrzycka Elżbieta : Alkohol i jego tajemnice : co musisz wiedzieć, zanim dorośniesz.

      Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. ISBN 978-83-60577-51-6

 

Zestawienie książek i płyt dvd znajdujących się w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Michałowie na temat : Wychowania .

 1. Alberti Robert : Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk : Gdańskie

    Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. ISBN 83-7489-041-x

 1. Dambach Karl N. : Mobing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk : Gdańskie

    Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. ISBN 83-89120-60-7

 1. DeCatanzaro Denys : Motywacje i emocje : w ujęciu ewolucyjnym, fizjologicznym, rozwojowym

    i społecznym. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003. ISBN 83-7298-146-9

 1. Dickson Anne : Trudne rozmowy : Asertywna Komunikacja bez konfliktu. Warszawa : Bauer-

    Weltbild Media Klub dla Ciebie, 2007. ISBN 978- 83-7404-573-5

 1. Faber Adele : Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań :

    ,,Media Rodzina’’, 2001. ISBN 83-7278-023-2

 1. Fedorowicz Dariusz [scen. I reż.] : Kultura osobista [film edukacyjny na dvd]. Kraków :

    Wydawnictwo Wam – Studio Inigo [2019] .

 1. Gordon Thomas : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi?

    Warszawa: ,,Pax’’, 2004.  ISBN 83-211-1125-4

 1. Gordon Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród

    młodzieży. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-09-8

 1. Guerin Suzanne : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród

    młodzieży. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-09-8

 1. Izdebska Jadwiga : Dziecko w świecie mediów elektronicznych : teoria, badania, edukacja

    medialna. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 2007.

    ISBN 83-89190-58-3.

 1. Kozłowski Waldemar : Twórcze dziecko w szkole – możliwości rozwoju. Warszawa : Instytut

    Badań Edukacyjnych, 2004. ISBN 83-87925-70-5

 1. Krzesińska-Żach Beata : Pedagogika rodziny : przewodnik do ćwiczeń. Białystok : Wydawnictwo

     Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 2007. ISBN 978-83-89190-89-5

 1. Mattis Sara Golden : Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki.

     Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-16-0

 1. Maxwell Ruth : Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. Gdańsk : Gdańskie

     Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-85416-97-8

 1. Portman Rosemarie : Dzieci a stres : istota zagadnienia. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007.

     ISBN 978-83-7442-538-4

 1. Steede Kevin : 10 błędów : popełnianych przez dobrych rodziców. Gdańsk : Gdańskie

      Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. ISBN 83-7489-0059-2

 1. Woydyłło Ewa : My rodzice dorosłych dzieci. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. ISBN

      97883-08-03935-9

 1. Wychowanie – ale jakie? ; pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej. Białystok : Wydawnictwo

      Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 2007. ISBN 978-83-89190-90-1

Przewiń do góry Skip to content