Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

„Szkolne orły”2021 rozdane!

 „Szkolne orły” – to nagroda przyznawana w 11 kategoriach abiturientom Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie. Przy jej przyznawaniu Kapituła bierze pod uwagę osiągnięcia i zachowanie uczniów podczas wszystkich lat nauki w klasach IV – VIII. „Szkolne orły” są kontynuacją „Gimnazjusów” wręczanych przez 17 lat najlepszym absolwentom Gimnazjum im. dr. L. Nosa w trakcie uroczystej gali kończącej ich naukę.

Nagrody przyznawane są przez Kapitułę konkursu, w której skład wchodzą:                       

  • Przewodniczący Kapituły
  • Wychowawcy klas VIII
  • Pedagog szkolny opiekujący się klasami VIII
  • Opiekun SU
  • Opiekun szkolnego Koła wolontariatu                
  • Przedstawiciele klas VIII

W tym roku Kapitułę tworzyli:

  1. Kazberuk, A. Żakiewicz, K. Kaczmarek, D. Ostaszewska, M. Charytoniuk, I. Anchim, którzy po dodatkowych konsultacjach z przedstawicielami klas VIII oraz pozostałymi nauczycielami wyłonili laureatów „Szkolnych orłów 2021”w 9 kategoriach. Niestety, w 2 kategoriach nie przyznano nagrody, gdyż nie znaleziono osoby spełniającej ustalone kryteria konkursowe.

KATEGORIA

NAGRODZONY

NAJLEPSZY  ABSOLWENT

 

Oksana J. – za uzyskanie najwyższej średniej ocen 5,25 i wzorowe zachowanie na zakończenie szkoły. 

 

NAJWIĘKSZY   SUKCES

Anna K. – za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z j.polskiego PANDA 2020.

 

SPOŁECZNIK   SZKOŁY

Aleksandra K. za czynny udział w apelach i  uroczystościach szkolnych oraz  nienaganną postawę wobec wszystkich pracowników szkoły.

 

NAJLEPSZY   SPORTOWIEC

Wiktoria F. – za zdobycie bardzo wielu medali w różnych kategoriach wiekowych i na różnych szczeblach zawodów pływackich. Nasza mistrzyni pływania!

NAJLEPSZY   CZYTELNIK

Zuzanna K. – za 3 krotne zdobycie na koniec ubiegłych lat szkolnych tytułu najlepszego czytelnika w grupie wiekowej.

 

ARTYSTYCZNA   DUSZA

Oksana J. – za wielokrotne reprezentowanie naszej szkoły w różnych uroczystościach oraz wieloletnią aktywną pracę w kole teatralnym.

NAJSYMPATYCZNIEJSZY UCZEŃ

Anna K. – za zdobycie  największej ilości głosów w tajnym głosowaniu nauczycieli.

BRATNIA  DUSZA

Magdalena G. – za niesienie bezinteresownej pomocy oraz pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły.

SYSTEMATYCZNY    UCZEŃ

Julia D. – za najwyższą frekwencję wśród uczniów klas VIII – podczas 4 lat nauki w klasach starszych opuściła jedynie 83 godziny lekcyjne.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Przewiń do góry Skip to content