WYKAZ INSTYTUCJI I TELEFONÓW UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

Nazwa jednostki Adres Kontakt
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

tel. 85 741 62 35

e-mail: kontakt@pppp.bialystok.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Waszyngtona 17

15-274 Białystok

 

tel. 85 745 05 00
Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka” ul. Wesoła 17/1

15-307 Białystok,

tel. 85 74 22788, 533544633

email:

recepcja@eurekapsychiatria.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białystok ul. Słonimska 15/1 15-028 Białystok (85) 732 17 72 (85) 732 27 40 e-mail: pcpr.st.bialystok@wrota podlasia.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

tel./fax.: 85 713 17 82,                tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72

e-mail:

gopsmich@michalowo.eu

Komenda Miejska Policji w Białymstoku ul. Gen. J. Bema 4                       15-369 Białystok tel.:  85 745-59-97;  47 7112473

fax.: 47 7113441

e-mail:

kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Zabłudowie ul. Białostocka 68

16-060 Zabłudów

Telefon dyżurny:

47 71 202 12

Posterunek Policji w Michałowie ul. Białostocka 30A, 16-050 Michałowo tel. 47 71 141 52
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

(powiat białostocki)

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

(85) 740 44 43  (85) 740 39 67

e-mail:

pczk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127 00-958 Warszawa 66 800 702 222 bezpłatna infolinia

e-mail:

www.liniawsparcia.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii

dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku

ETAP

ul. Włókiennicza

7

15-464 Białystok

tel./fax 85 7445224, 85 7445026

etap@stowarzyszeniedroga.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Białostocka 11,   16-050 Michałowo tel. 85 7 131 773
Kuratorium Oświaty w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 9

15-436 Białystok

tel. 85 748 48 49

fax 85 748 48 48

email: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Warszawska 57 A

15-062 Białystok

tel. 85 732 52 36 fax85 732 50 91 psse.bialystok@pis.gov.pl sekretariat@psse.bialystok.pl
Ośrodek Profilaktyki i Interwencji Społecznej Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP ul. Supraślska 21

16-010 Wasilków

tel./fax 85 718 5420 osiw_was@poczta.onet.pl
Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych ul. Kościelna 2 (II Plebania) tel. 691 532 934

  WAŻNE TELEFONY   

Numer alarmowy – 112

Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy  Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży   116 111

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego   800 70 22 22

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji     22 594 91 00

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci    800 100 100

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska   Linia”  800 120 002

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668-70-00

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226

„Pomarańczowa Linia” Konsultacje dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki 801 140 068

Pedagog szkolny Dorota Ostaszewska

Psycholog szkolny Joanna Kuklińska

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  oraz u pedagogów, psychologa, na stronie internetowej i sekretariacie szkoły.

 

 

Przewiń do góry Skip to content