Strefa rodzica

rok szkolny 2022/2023

Godziny dostępności nauczycieli Zespołu Szkół w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

Aby umówić się z wybranym nauczycielem należy skontaktować się z sekretariatem w celu umówienia. Tel: 519187942 lub  857189515
PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI – grudzień 2022r.

 Klasy I – III        12.12.2022r

Godzina 16.00

Godzina 16.30

Godzina 17.00

1a sala 8c

2a   sala 28

3a sala 10

1b sala 6c

2b sala 27 

3b sala 9

 Klasy  IV – VII      13.12.2022r.

Godzina 16:10- stołówka szkolna

Po szkoleniu „Zrozumieć siebie nawzajem” prowadzonym przez pracownika PPP-P w Białymstoku  odbędą się spotkania z wychowawcą według poniższego planu:

4a-sala 17

4b-sala 3

5a-sala 11

5b-sala 33

5c-sala 5

6a-sala 35

6b-sala 34

7a-sala 4

Klasy VIII

Godzina 17:30

8a

8b

8c

sala 14

sala 16

sala 15

    

Klasy  I – III  Liceum Ogólnokształcące      14.12.2022r.

 

Godzina 16.30

Godzina 17.15

IA sala 12

IIIA  sala 15

IT sala 11

IIIB sala 17

IIA sala 13

IVB sala 16

WYKAZ POMIESZCZEŃ  
W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ KONSULTACJE DLA RODZICÓW
W DNIU 08 LISTOPADA 2022R.
W GODZINACH 16:30- 19:00
Nr sali
Nauczyciel
1
Tur Alicja
2
Szapiel Ewa
3
Anchim Iwona
4
Pogorzelska Agnieszka
5
Bagińska Agnieszka
Pokój nauczycielski
Dąbrowski Michał, Dziemidowicz Jacek
9
Kulesza Irena
10
Stpiczyński Jerzy, Kaliszuk Włodzimierz
11
Januszkiewicz Elżbieta
14
Owsiejczuk Marzena
15
Charytoniuk Marek
16
Rogalewski Arnold
17
Kaczmarek Urszula
biblioteka
Krukowska Dorota
czytelnia
Kazberuk Anna  
8c
Cwalin Beata Anna
7c
Owsiejczuk Adam
6c
Savchuk Ilkiv Lesya,  Miruć Irena
pokój nauczycieli w-f
Górski Błażej,  Garley Paweł, Ziniewicz Eugeniusz, Szeszko Joanna
21
Szemiot Daniel
22
Kardasz Irena
23
Bójko Jan
23 A
Kuźma Justyna
27
Szkiłądź Tomasz
28
Szymański Grzegorz
29
Wieremiejuk Joanna
30
Ostaszewska Dorota – pedagog, Grodzka Katarzyna, Stasińska Zuzanna – pedagog specjalny
32
Malesińska Anna, Stepaniuk Joanna, Karpiuk Katarzyna, Karpiuk Agnieszka, Urbanowicz- Mackiewicz Katarzyna, –nauczyciele współorganizujący pracę ucznia
33
Łapińska Aneta
34
Bajko Dorota
35
Hajduk Elżbieta
36
Szatyłowicz Kamil
39
Durek Tamara
40
Nos Katarzyna, Aniela Monach
55
Ks.Aleksiejuk Aleksander,  Ks. Ostapczuk Michał, Ks. Szczerbacz Jarosław
56
Podlaska Arleta,  Ks. Kupiński Marcin, Wirkowska Małgorzata
57
Kominch Hanna

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych uczniów do zapoznania się z zasadami przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty oraz Matury w roku szkolnym 2022/2023. (prezentacje PDF poniżej)

Prezentacja Egzamin Ósmoklasisty 2023

Prezentacja Matura 2022/2023

 

 PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI – wrzesień 2022r.

 Klasy I – III        12.09.2022r

Godzina 17.00

Godzina 17.30

1a sala 8c

3a  sala  10

1b sala 6c

3b sala  9

2a sala 28

 

2b  sala  27

 

 Klasy  IV – VIII      14.09.2022r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

4a  sala 3

5a  sala  11

4b sala 21

5b  sala 22

8a stołówka/sala 16

5c sala 5

8b  stołówka/sala 33

6a  sala 35

8c  stołówka/sala 36

6b  sala 34

 

7a sala 4

 

Klasy  I – III  Liceum Ogólnokształcące      15.09.2022r. 

Godzina 17.00

Godzina 17.30

IA LO sala 5

IIA sala 16

I T sala 4

IIIA sala 15

IVB sala 17

IIIB sala 14

 

Wykaz podręczników do Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników klasy I Liceum i Technikum 

Wykaz podręczników klasa II LO

Wykaz podręczników klasa III LO

Wykaz podręczników klasa IV LO

rok szkolny 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami - maj 2022r.

 
 
PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI – maj 2022r.
10.05.2022r.
Godzina 16.00
3a  sala  6c
3b sala  8c
17.05.2022r.
Godzina 16.00
Godzina 17.00
4a  sala 11
1a sala 28
5a  sala  35
1b sala 27
5b  sala  34
2a sala 10
 
2b  sala  9
18.05.2022r.
Godzina 17.00
Godzina 17.30
Godzina 18.00
4c  sala 5
4b  sala 21
7c  sala 16
7a  sala 14
6a  sala 4
 
8a sala 15
7b sala 33
 
8b  sala 36
 
 
8c  sala 3
 
 
    
 
Klasy  I – III  Liceum Ogólnokształcące      19.05.2022r.
Godzina 17.00
Godzina 17.30
IA sala 13
IIA sala 16
 
IIB sala 17
 
IIIB sala 16
 

W dniu 06.04.2022r. w planowane są konsultacje i spotkania dla rodziców:

16:30- spotkanie  dla rodziców klas VIII w stołówce szkolnej na temat organizacji i przeprowadzenia   egzaminu ósmoklasisty.

17:00- 18:30- konsultacje indywidualne dla rodziców klas IV -VIII i I -III liceum zgodnie z załączonym planem.

Nr sali Nauczyciel
1Rosiak Edyta
2Szapiel Ewa
3Anchim Iwona
4Pogorzelska Agnieszka, Pogorzelski Marcin
5Bagińska Agnieszka,
9Kulesza Irena
10Stpiczyński Jerzy, Łuksza Waldemar, Kaliszuk Włodzimierz
11Januszkiewicz Elżbieta
14Owsiejczuk Marzena
15Charytoniuk Marek
16Rogalewski Arnold
17Kaczmarek Urszula
bibliotekaKrukowska Dorota, Krukowski Cezary
czytelniaKazberuk Anna
8cCwalin Beata Anna
7cOstrowiecka Martyna,  Miruć Irena
6cOwsiejczuk Adam
pokój nauczycieli w-fGórski Błażej,  Garley Paweł, Ziniewicz Eugeniusz
21Szemiot Daniel/Adam Owsiejczuk
22Kardasz Irena
23Bójko Jan
23 ANiemczynowicz Aleksandra – psycholog
27Szkiłądź Tomasz
28Szymański Grzegorz
29Wieremiejuk Joanna
30Ostaszewska Dorota – pedagog
32Malesińska Anna, Stepaniuk Joanna, Karpiuk Katarzyna, Monach Aniela –nauczyciele współorganizujący pracę ucznia
33Łapińska Aneta
34Bajko Dorota
35Hajduk Elżbieta
36Kuźma Justyna
39Durek Tamara
40Nos Katarzyna, Podlaska Arleta
55Ks.Aleksiejuk Aleksander,  Ks. Ostapczuk Michał, Ks. Szczerbacz Jarosław
56Trochimczyk Elżbieta,  Ks. Kupiński Marcin, Wirkowska Małgorzata
57Gryko Emilia
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Bezpłatny numer dla dzieci i młodzieży – wsparcie psychologiczne
Telefon i czat czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.
PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI – luty  2022r.

Najbliższe spotkania z rodzicami odbywać się będą online na platformie MSTeams zgodnie z załączonym harmonogramem zamieszczonym poniżej :

Klasy I – III 08.02.2022r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

1a

2a

3a

1b

2b

3b

Klasy IV – VIII 09.02.2022r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

4c

5b

5a

7a

6a

7c

8a

7b

 

8b

4a

 

8c

4b

 

Klasy I – III Liceum Ogólnokształcące 10.02.2022r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

IA

IIB

IIIB

IIA

IIIA

 

 

PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI – grudzień 2021r.

Najbliższe spotkania z rodzicami odbywać się będą online na platformie MSTeams zgodnie z załączonym harmonogramem zamieszczonym poniżej :

 Klasy I – III        14.12.2021r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

1a

2a   

3a

1b

2b 

3b

 Klasy  IV – VIII      15.12.2021r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

4c  

5b 

5a 

7a 

6a 

7c 

8a

7b

 

8b 

4a 

 

8c 

4b 

 

 

Klasy  I – III  Liceum Ogólnokształcące      16.12.2021r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

IA sala 13,  spotkanie stacjonarne

IIB

IIIB

IIA

IIIA

 

Spotkanie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP oraz LO 

Zagrożenia współczesnego świata z uwzględnieniem potrzeb dzieci oraz kompetencji rodzicielskich

odbędzie się 03.11.2021r. o godz. 16.30 w stołówce szkolnej.

Spotkanie poprowadzi pani Agata Niemcunowicz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mgr pedagogiki, mediator, socjoterapeutka, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta II stopnia terapii TSR, realizator programów rekomendowanych FRED GOES NET, CANDIS, UNPLUGGED,  terapeuta ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych.

Po spotkaniu odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII SP i LO. 

WYKAZ POMIESZCZEŃ  W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ KONSULTACJE DLA RODZICÓW W DNIU 03 LISTOPADA 2021R.

Nr sali
Nauczyciel
1
Rosiak Edyta
2
Szapiel Ewa
3
Anchim Iwona
4
Pogorzelska Agnieszka, Pogorzelski Marcin
5
Bagińska Agnieszka,   
9
Kulesza Irena
10
Stpiczyński Jerzy, Łuksza Waldemar, Kaliszuk Włodzimierz
11
Januszkiewicz Elżbieta
14
Owsiejczuk Marzena
15
Charytoniuk Marek
16
Rogalewski Arnold
17
Kaczmarek Urszula
biblioteka
Krukowska Dorota, Krukowski Cezary
czytelnia
Kazberuk Anna  
8c
Cwalin Beata Anna
7c
Ostrowiecka Martyna,  Miruć Irena
6c
Owsiejczuk Adam
pokój nauczycieli w-f
Górski Błażej,  Garley Paweł, Ziniewicz Eugeniusz
21
Szemiot Daniel
22
Kardasz Irena
23
Bójko Jan
23 A
Kuklińska Joanna – psycholog
27
Szkiłądź Tomasz
28
Szymański Grzegorz
29
Wieremiejuk Joanna
30
Ostaszewska Dorota – pedagog
32
Malesińska Anna, Stepaniuk Joanna, Karpiuk Katarzyna, Monach Aniela –nauczyciele współorganizujący pracę ucznia
33
Łapińska Aneta
34
Bajko Dorota
35
Hajduk Elżbieta
36
Kuźma Justyna
39
Durek Tamara
40
Nos Katarzyna, Podlaska Arleta
55
Ks.Aleksiejuk Aleksander,  Ks. Ostapczuk Michał, Ks. Szczerbacz Jarosław
56
Trochimczyk Elżbieta,  Ks. Kupiński Marcin, Wirkowska Małgorzata
57
Gryko Emilia
 

13.09.2021r.- Zebranie rodziców uczniów kl. I-III SP
15.09.2021r. - Zebranie rodziców uczniów kl. IV-VIII
16. 09.2021r. - Zebranie rodziców uczniów kl. I-III LO

Wywiadówka klas VIII a,b,c w dniu 15 września rozpocznie się o godzinie 17-stej wspólnym spotkaniem w stołówce i omówieniem spraw dotyczących wszystkich uczniów kończących szkołę w czerwcu.

PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI – wrzesień 2021r.

Klasy I – III        13.09.2021r

Godzina 17.00

Godzina 17.30

 

1a sala 28

3a  sala  6c

 

1b sala 27

3b sala  8c

 

2a sala 10

  

2b  sala  9

  

Klasy  IV – VIII      15.09.2021r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

4c  sala 5

5b  sala  34

5a  sala  35

7a  sala 14

6a  sala 4

7c  sala 16

8a stołówka/sala 15

7b sala 33

 

8b  stołówka/sala 36

4a  sala 11

 

8c  stołówka/sala 3

4b  sala 21

 

Klasy  I – III  Liceum Ogólnokształcące      16.09.2021r.

Godzina 17.00

Godzina 17.30

Godzina 18.00

IA sala 13

IIA sala 16

IIIB sala 15

 

IIB sala 17

 
 

IIIA sala 11

 

 

Wykaz podręczników do Liceum Ogólnokształcącego rok szk. 2021/20211

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry Skip to content