Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
Wybór materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Zagadnienia ogólne
1. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016 ( BW 174526)
2. Diagnoza jako punkt wyjścia w projektowaniu działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych / Beata Ciupińska// W: Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków 2016. – S. 165-174 (BW 175083)
3. Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych dzieci i młodzieży : zarys problemu / Agnieszka Ogonowska// W: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. – Kraków 2016. – S. 161-170 (BC 37.016 edukacja czytelnicza i medialna / 174664)
4. Gry fabularne jako forma profilaktyki i terapii patologicznego korzystania z mediów / Roman Solecki// W: Człowiek i medium : Terapia – Rozwój – (Auto)narracja / red. nauk. Agnieszka Ogonowska. – Kraków 2016. – S. 71-82 (BW 174808)
5. Młodzież – między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek / redakcja naukowa Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017 (BW 176371)
6. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016 (BW 175341)
7. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska Zbigniew Staśczak. – Wyd. 3 zm., uzup. i uaktual. – Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019 (BW 177064)
8. Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny : poradnik dyrektora szkoły : nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki, etapy konstruowania nowego programu, organizacja prac rady pedagogicznej, przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego / [Marzenna Czarnocka]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2017 (BC 37.091 / 175529)
9. Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów – siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm / Jolanta Jarczyńska// W: Młodzież – między ochroną a ryzykiem. – Poznań 2017. – S. 333-354 (BW 176371)
10. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013 (BW 170207; BC 37.091.214 / 170206)
11. Przeciwdziałanie uzależnieniom : program zapobiegania zażywania środków psychoatywnych wśród dzieci i młodzieży / Jacek Szczepkowski// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. – Toruń 2015. – S. 155-184 ( BW 174526)
12. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. – Warszawa : Fundacja Praesterno, 2016 BW 174146 (BC 37.064 / 174145)
13. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016 (BW 174786)
Artykuły z czasopism
1. Aby szkolna profilaktyka narkomanii nie była fikcją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr [12] (104), s. 6-10
2. Aspekty prawne zasad prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowaczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii / Katarzyna Syroka-Marczewska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2018, nr 3, s. 1-6
3. Bezpieczne wakacje / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 6, s. 59-60
4. Budowanie profesjonalnej profilaktyki e-uzależnień / Maciej Dębski // IT w Edukacji. – 2018, nr 1, s. 70-72
5. Co wiemy o profilaktyce e-uzależnień? / Magdalena Rowicka // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2019, nr 1, s. 14-18
6. Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr [5] (99), s. 59-62
7. Ewaluacja ryzykownych zachowań uczniów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 6, s. 36-39
8. Jak rozmawiać o ryzyku / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 6, s. 61-62
9. Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-profilaktycznych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr [12] (104), S. 37-41
10. Narkotyki i dopalacze skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 5, s. 46-49
11. Profilaktyka nienawiści / Tomasz Kozłowski [i in.] // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 3, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły, s. 63-85
12. Profilaktyka substancji psychoaktywnych / Iwona Jakubowska // Wychowawca. – 2018, nr 9, s. 21-23
13. Profilaktyka w szkołach / Robert Porzak // Remedium. – 2018, nr 12, s. 5-7
14. System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w Polsce / Agnieszka Pisarska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2019, nr 1, s. 8-13
15. Szkolny program profilaktyki / Anna Borkowska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2018, nr 2, s. 17-20
Trochę praktyki (poradniki, scenariusze zajęć, dydaktyczne materiały audiowizualne)
1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk [!], Elżbieta Wiewióra-Pyka. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2016 (BW 176740)
2. Do grobowej deski [Film] / reżyseria i scenariusz Katarzyna Mitka, Patrycja Majchrzak. – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2015] (ZS Nałogi / CD 3478)
3. Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. – Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (ZS Nałogi/CD 3121)
4. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2018 (BW 176612)
5. Jak asertywnie (skutecznie) odmawiać? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 5, s. 50-52
6. Jeszcze tylko jeden sms…: fonoholizm u dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać, jak pomóc? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 9, s. 49-53
7. Narkomania [Film] / real. Aleksandra Rymarowicz. – Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, cop. 2015 (ZS Nałogi/CD 3181)
8. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018 (BW 176373)
9. Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. – Warszawa : Bellona ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej, cop. 2018 (BW 176404)
10. Nasze dzieci w „dżungli życia” : jak pomóc im przetrwać? / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. – Kraków : Katarzyna Król, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2016 (BW 173990)
11. Nudne filmiki o narkotykach [Film]. Cz. 1, Uzależnienie / scen. i oprac. Leszek Korzeniecki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2016 (ZS Nałogi / CD 3336)
12. Nudne filmiki o narkotykach [Film]. Cz. 4, Amfetamina / scen. i oprac. Leszek Korzeniecki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017 (ZS Nałogi/CD 3504)
13. Powstrzymać modę „na branie” [2 scenariusze zajęć] / Jolanta Łętowska// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. – Toruń 2015. – S. 195-204 (BW 174526)
14. Profilaktyka nienawiści / Tomasz Kozłowski [i in.] // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 3, dod. Biezbędnik Dyrektora Szkoły, s. 63-85 [zawiera scenariusze lekcji]
15. Trudne rozmowy na poważne tematy, czyli jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr [10] (94), s. 52-55
16. Uzależnienie od dopalaczy [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. – Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (ZS Nałogi/CD 3122)
17. Uzależnienie od gier komputerowych – jak z nim walczyć? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 10, s. 18-19
18. Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? [2 scenariusze zajęć wychowawczych] / Anna Kujawa// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. – Toruń 2015. – S. 205-212 (BW 174526)
19. Wpływ dopalaczy na organizm człowieka [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. – Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (ZS Nałogi/CD 3120)
20. Wsparcie trafione w punkt – 9 najczęściej popełnianych błędów i jak ich unikać / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr [2] (106), s. 73-77
21. Życie w sieci. [Film] Jestem tu, obok / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. – Kraków : Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, [2015] (ZS Nałogi/CD 2766)
Oprac. Aniela Maciejczuk

Opracowania online
ORE:
Poradnik – file:///C:/Users/cen/Downloads/e-poradnik-profilaktyki-uzalenie-w-szkole-aktualizacja-2013%20(2).pdf
Profilaktyka uzależnień – materiały do pobrania, wykaz linków: https://www.ore.edu.pl/2015/06/profilaktyka-uzaleznien-materialy-do-pobrania/ ✓ Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Scenariusze zajęć profilaktycznych ✓ Raport „Profilaktyka palenia tytoniu w szkole” ✓ Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych ✓ Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu ✓ Profilaktyka narkomanii w szkole. Materiał dla dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli ✓ Prezentacja: Dobre praktyki – program wczesnej interwencji „FreD goes net” w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim ✓ Ryzyko używania narkotyków przez młodzież. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. ✓ Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. ✓ Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD) w 2011 roku ✓ Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010 ✓ Szkoła wobec fascynacji i zagrożeń sektami ✓ Dopalacze ✓ „Nowe zagrożenie – dopalacze” ✓ Profilaktyka uzależnień w szkole ✓ Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014 ✓ Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD) w 2015 roku
Scenariusze zajęć profilaktycznych z uczniami i rodzicami, Katarzyna Budziałowska – https://www.zsnr1-klobuck.edu.pl/images/stories/dane/pedagog/scenariusz.pdf
CZĘŚĆ I: SCENARIUSZE ZAJĘĆ PSYCHOPROFILAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW 4-6
1. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych, przeznaczony
1. do realizacji w klasach IV – VI szkoły podstawowej, w szkołach gimnazjalnych
2. oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. 4
3. „Doładuj się” 8
4. „Dam Ci cukierka, a Ty powiesz mi kim jesteś” 10
5. „Grupa ponad wszystko?” 12
6. Tajemnica zdrowego życia 14
7. NIE dopalam się. 15
8. Pierwszy raz 19
9. Dopalacze w oczach młodzieży 22
10. Młodzi i dopalacze 24
11. Zajęcia terapii wychowawczej dla najmłodszych 27
12. Sztuka odmawiania 30
CZĘŚĆ II: SCENARIUSZE ZAJĘĆ PSYCHOPROFILAKTYCZNYCH DLA RODZICÓW 32
1. Konsekwencje braku uwagi 32
2. Stres i dopalacze. Rola mediów. Zobacz świat oczyma swego dziecka 34
3. Co potem…? Skutki sięgania po substancje uzależniające. 35
4. Uważnie obserwuję. 37
5. Młodzież wolna od uzależnień 42
6. Psychoprofilaktyka uzależnienia od dopalaczy w szkole i w domu 44
7. Dlaczego młodzież sięga po dopalacze? 46
8. Bliżej siebie – dalej od dopalaczy 48
Centrum Profilaktyki Społecznej, materiały do pobrania – https://www.cps.edu.pl/publikacje-55.html
✓ Zachowania ryzkowne i uzaleznienia KSIĄŻKA
✓ Teorie uzależnień red. M. Jędrzejko
✓ Narkotyki ta paranarkotyki – Ukraina
✓ M. Jędrzejko Narkomania – spojrzenie wielowmiarowe
✓ M. Jędrzejko Marihuana fakty – marihuana mity
✓ Książka Patologie i uzależnienia PDF
✓ Dzieci i multimedia Jędrzejko Taper
✓ Taper Dzieci i Internet
✓ Dziecko w świecie multimediów. Jak modelować
✓ Uzależnienia behawioralne – Mechanizmy cyberzaburzeń
✓ Zaburzenia i uzależnienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych
✓ Netykieta – jak zachować się w sieci?
✓ Żyj mądrze
✓ Rozmowa z przyjacielem
Scholaris, Profilaktyka uzależnień – http://scholaris.pl/resources/zasoby?api=&query=profilaktyka+uzale%C5%BCnie%C5%84&eid=0
Poradnia narkotykowa online – materiały nieodpłatne https://www.narkomania.org.pl/
✓ Czytelnia: Artykuły, Książki w wolnym dostępie, Okiem praktyka – Z bloga Wojciecha Wanata
ProfNet, baza wiedzy – https://www.profnet.org.pl/baza-wiedzy/
Edukacja medialna, lekcje, temat bezpieczeństwo (na każdym etapie edukacyjnym) – https://edukacjamedialna.edu.pl/
Instytut Psychologii Zdrowia PTP – http://www.psychologia.edu.pl/
W Czytelni gromadzimy i publikujemy artykuły popularno – naukowe poświęcone problematyce uzależnień, przemocy, psychologii zdrowia, profilaktyki, psychoterapii, psychoedukacji. Można znaleźć tutaj artykuły publikowane w innych czasopismach, takich jak: „Świat Problemów” , „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, „Remedium”, „Niebieska Linia” oraz artykuły napisane wyłącznie na nasze potrzeby i publikowane tylko w portalu http://www.psychologia.edu.pl
Linki do
✓ Pomoc psychologiczna i psychoterapia (42)
✓ Uczelnie i Instytuty (25)
✓ Księgarnie i wydawnictwa (30)
✓ Telefony zaufania (8)
✓ Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (55)
✓ Biblioteki (10)
✓ Urzędy i instytucje państwowe (8)
✓ Szpitale psychiatryczne (7)
✓ Badania psychologiczne w internecie (4)
✓ Zdrowie psychiczne (24)
✓ Organizacje i Stowarzyszenia Studenckie (10)
✓ Portale internetowe (23)
✓ Portale anglojęzyczne (17)
BIBLIOTERAPIA
Biblioterapia a przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów, Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/krotko/referat02.php (Referat wygłoszony na konferencji „Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej”, Wrocław, 25-26 września 2003)
Wyloguj się do życia, książka – http://lubimyczytac.pl/ksiazka/216220/wyloguj-sie-do-zycia i film – https://www.youtube.com/watch?v=phCSXKqKQuo
Dzieci w sieci dobrych manier, Zofia Staniszewska – http://lubimyczytac.pl/ksiazka/260337/dzieci-w-sieci-dobrych-manier
SaferInternet.pl – https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-zajec.html
Poznaj bezpieczny internet
✓ Plik i Folder na ścieżkach internetu
Adresaci: dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej.
Cel: wprowadzenie dzieci w wirtualny świat, uczą podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Materiał multimedialny: link.
✓ Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet
Adresaci: dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu
Materiał multimedialny: link
✓ Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet
Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat
Czas trwania: Dwa warianty czasowe: I wariant: 1 lekcja -45 min, lekcje 2,3,4 -90 min; II wariant: 1 lekcja -45 min, lekcja 2 -90 minut.
Cel: edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci, zapoznanie z kursem e-learning w ramach portalu Sieciaki.pl
Materiał mulimedialny: link
✓ Plik i Folder – odkrywcy internetu
Adresaci: dzieci z klas III-VI szkoły podstawowej.
Cel: wprowadzenie dzieci w wirtualny świat, uczą podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Materiał multimedialny: link.
✓ Przygody Plika i Foldera w sieci
Adresaci: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.
Cel: wprowadzenie dzieci w wirtualny świat, uczą podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Materiał multimedialny: link.
✓ Gdzie jest Mimi?
Adresaci: dzieci w wieku 10-13 lat.
Cel: edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Materiał multimedialny: link.
✓ 3… 2… 1… Internet!
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Materiał multimedialny: link.
✓ 3… 2… 1… Internet! Wersja dla dzieci niesłyszących
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Całość materiału prezentowana jest w polskim języku migowym.
✓ Gdzie jest Mimi?
Adresaci: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą. Materiał multimedialny: link.
✓ Internet bez hejtu
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.
Sieciaki.pl – https://sieciaki.pl/
✓ Dajemy dzieciom siłę. Platforma edukacyjna dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą – scenariusze zajęć https://www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec
Ossolineum
✓ Książki wydane w serii Nasza biblioteka – https://www.biblionetka.pl/bookSerie.aspx?id=1530
Książki w serii wydawniczej Nasza Biblioteka
✓ A jednak… strzelę!, Zöller Elisabeth
✓ Bez odwrotu (ciaża), Frey Jana
✓ Chcę żyć!: Historia Nadine – nosicielki wirusa HIV, Arold Marliese
✓ Chłód od raju: Prawdziwa historia Hannah (świadek Jehowy)
✓ Czarne, czerwone, śmierć – Hassenmüller Heidi, Frey Jana (Skinhead, neonaziści)
✓ Désirée czyli Czas próby (śmierć), Hassenmüller Heidi
✓ Do pierwszej krwi (dresiarze), Gortat Grzegorz
✓ Dobranoc, słonko (wykorzystywanie seksualne, Hassenmüller Heidi
✓ Dziennik bulimiczki – Kolloch Brigitte, Zöller Elisabeth
✓ Gra w śmierć – Casta Stefan
✓ Niemy śmiech (świat modelek), Hassenmüller Heidi
✓ Odlot na samo dno: Prawdziwa historia dziewczyny uzależnionej od narkotyków, Frey Jana
✓ Oszaleć ze strachu: Historia Nory, pacjentki oddziału psychiatrycznego, Frey Jana
✓ Pewnej wrześniowej niedzieli (śmierc rodzeństwa), Hassenmüller Heidi
✓ Pokręcony świat (alkoholizm w rodzinie), Frey Jana
✓ Spadaj, mięczaku! (alkohlik 16 lat), Ladiges Ann
✓ Świat do góry nogami (śmierć matki – dorastanie), Ostrowicka Beata
✓ W ciemności: Prawdziwa historia Leonii (wypadek), Frey Jana
✓ W sidłach anoreksji, Hassenmüller Heidi
✓ W ślepym zaułku wolności: Dzieci ulicy – Frey Jana
✓ Zła dziewczyna (spadek), Ostrowicka Beata PROGRAMY. PROJEKTY
„Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” – projekt edukacyjno-profilaktyczny
http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=70
Komplet bezpłatnych materiałów do pobrania
Publikacje dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, Kinga Kaczmarek oraz Karolina Van Laere
✓ „Nałogowy hazard. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych”
✓ „Nadużywanie komputera i Internetu. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych”
✓ „Uzależnienia behawioralne. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych”
Publikacje dla młodzieży ponadgimnazjalnej
✓ „Bezpiecznie w Internecie. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
✓ „Nałogowy hazard. Kompednium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
✓ „Kompulsywne objadanie się. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
✓ „Kompulsywne kupowanie. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
Publikacje dla rodziców, oprac. Janina Węgrzecka-Giluń
✓ „Uzależnienia behawioralne. Rodzaje oraz skala zjawiska, sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla Rodziców”
✓ „Uzależnienia behawioralne. Przyczyny uzależnień, sposoby zaradcze i pomoc. Kompendium wiedzy dla Rodziców”
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu? http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=70
✓ Gdy jedzenie staje się problemem
✓ Gdy praca staje się problemem
✓ Gdy seks staje się problemem
Filmy
Edukacyjne filmy o marihuanie i dopalaczach
Jak to działa:
✓ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YkXM5Y1RwHY
✓ marihuana- https://www.youtube.com/watch?v=YupMG7_Rt3k
✓ dopalacze – https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58
Programy. Projekty
Programy rekomendowane (Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), baza programów – https://programyrekomendowane.pl/
Poradnia Narkotykowa on-line – https://www.narkomania.org.pl/
Profilaktyka uniwersalna
✓ Archipelag skarbów
✓ Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”
✓ Program fantastyczne możliwości
✓ Laboratorium wiedzy pozytywnej
✓ Program wzmacniania rodziny
✓ Spójrz inaczej dla klas 1-3
✓ Spójrz inaczej dla klas 4-6
✓ Szkoła dla rodziców i wychowawców
✓ Program profilaktyczny debata
✓ Program epsilon
✓ Program trzy koła
✓ Unplugged
✓ Ars czyli jak dbać o miłość?
✓ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
Profilaktyka selektywna
✓ Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych
✓ Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych
✓ Fred goes net
✓ Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej
✓ Program wzmacniania rodziny
✓ Środowiskowa profilaktyka uzależnień
✓ Szkolna interwencja profilaktyczna
✓ Program nauki zachowania
✓ Profilaktyczny bank dobrych praktyk
Profilaktyka wskazująca
✓ Fred goes net
✓ Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej
✓ Szkolna interwencja profilaktyczna
Jak pisać Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień? Poradnik dla nauczycieli i opiekunów, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni – http://opitu.pl/wp-content/uploads/2018/07/Jak-pisa%C4%87-Szkolny-Program-Profilaktyki-Uzale%C5%BCnie%C5%84.pdf
Fonolandia – https://www.fonolandia.edu.pl/
„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień – https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/
Nałogi
Poradnia Narkotykowa on-line – www
• Profilaktyka uzależnień w szkole https://www.narkomania.org.pl/czytelnia/profilaktyka-uzaleznien-w-szkole/
Bezpieczeństwo w sieci –
https://jawinternecie.edu.pl/strefa-edukacji/uczestnik-szkolenia/rodzic-w-sieci/
https://www.youtube.com/watch?v=hZI3ngOY3Yk
Film i książka 13 powodów

Przewiń do góry Skip to content