Terminy do zapamiętania

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły:
a) ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
b) ponadpodstawowej oraz do branżowej szkoły I stopnia

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00

od 12 lipca 2019 r.
do 19 lipca 2019 r.
do godz. 16:00

2. Uzupełnienie wniosku o:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
b) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00

————————-

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r.
o godz. 10:00

8 sierpnia 2019 r.
o godz. 10:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału:
a) świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
b) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

do 10 lipca 2019 r.
do godz. 16:00

do 16 sierpnia 2019
do godz. 16:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.
o godz. 10:00

19 sierpnia 2019 r.
o godz. 10:00

Nike Business

Przewiń do góry Skip to content