Opłata za obiady- wrzesień

obiady

W DNIACH 07 – 14 wrzesień PROSZĘ DOKONYWAĆ WPŁAT ZA OBIADY
ZA OKRES
OD 06.09.2021- Do 30.09.2021r
w kwocie: 76,00 zł (siedemdziesiąt sześć złotych )

Informacje można uzyskać pod nr.tel. 519 187 939
Opłaty dokonujemy w w/w terminie. Po niedokonaniu wpłaty w terminie, dziecko zostanie skreślone z listy osób uczęszczających na obiady

Wpłaty dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy nr:
18806000040550051820000140, po uprzednim sprawdzeniu kwoty należnej do wpłaty za dany miesiąc, z dopiskiem za kogo dokonujemy opłaty.

 

Przewiń do góry Skip to content