obiady

ODPISY ZA OBIADY
OGŁOSZENIE
W dniach 4 – 12 listopada proszę dokonywać
WPŁAT ZA OBIADY
ZA OKRES
OD 02.11.2021- Do 30.11.2021r
w kwocie: 76,00 zł (siedemdziesiąt sześć złotych )

Informację o płatnościach można uzyskać pod nr.tel. 519 187 939
Opłaty dokonujemy w w/w terminie. Po niedokonaniu wpłaty w terminie,
dziecko zostanie skreślone z listy osób uczęszczających na obiady

Uwaga!

Wpłaty dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy nr:
18806000040550051820000140, po uprzednim sprawdzeniu kwoty
należnej do wpłaty za dany miesiąc, z dopiskiem za kogo dokonujemy
opłaty.

 

ODPISY ZA OBIADY

Cena obiadu od 01.09.2021r ulega zmianie, będzie wynosiła 4,00zł.
Zapisy i podania na obiady szkole należy zgłosić najpóźniej do dn. 02.09.2021r
do B. Worona tel. służ. 519 187 939.School Lunch Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD
W celu pobrania podania, należy kliknąć poniżej. (format .docx)
Przewiń do góry Skip to content