Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W dniu 19 marca 2021 roku klasa IIIc obchodziła Międzynarodowy Dzień Lasów podczas którego stworzyła drzewo, a jego liśćmi były odbite dłonie uczniów. Następnie odbyło się spotkanie za pośrednictwem platformy Teams z przedstawicielką Nadleśnictwa Żednia p. Justyną Bójko. Nasz gość mówił m.in.: o pracy leśników, o faunie i florze leśnej, o znaczeniu zdrowotnym lasów oraz o działaniach ludzkich, które niszczą lasy. Pani Justyna przypomniała również zasady prawidłowego zachowania się na terenie leśnym. Kolejnym punktem spotkania był quiz sprawdzający wiedzę uczniów na temat lasów. Wypadli znakomicie. Na zakończenie zajęć zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a uczniowie otrzymali upominki. Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Żednia i p. Justynie Bójko za interesujące spotkanie, upominki i świetną zabawę.
Przewiń do góry Skip to content