Konkurs recytatorski

W związku z obchodami w 2022 roku urodzin Marii Konopnickiej i świętowaniem Tygodnia Języka Ojczystego świetlica szkolna ogłasza konkurs. Serdecznie zapraszamy uczniów korzystających z opieki świetlicy do podjęcia wyzwania. szczegóły w załączniku.

REGULAMIN

Nazwa konkursu:
„Spotkanie z wierszami Marii Konopnickiej”
Organizatorzy konkursu:
– wychowawcy Świetlicy Zespołu Szkół w Michałowie
Cele konkursu:
-zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Marii Konopnickiej,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji,
-wspieranie działań twórczych.
Zasady uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III uczęszczających do świetlicy,
-liczba uczestników prezentacji jednego utworu nie może przekraczać dwóch (ten sam
wiersz mogą recytować tylko dwie osoby, decyduje pierwszeństwo zgłoszenia)
-konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej
Marii Konopnickiej,
-prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
-chęć udziału w konkursie należy zgłosić u jednego z wychowawców świetlicy do dnia
18.02.2022r. (ustnie dziecko, pisemnie do rodzica, poprzez Librus)
Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się 24.02.2022 o godzinie 11.50 w świetlicy szkolnej. Po
zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej
punktacji ogłosi wyniki.
Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).
Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym
uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w
konkursie.

Przewiń do góry Skip to content