Europejski Tydzień Języków

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” Frank Smith

Świętujemy Europejski Dzień/Tydzień Języków!             Od roku 2001, w którym Komitet Ministrów Rady Europy przyjął deklarację o ustanowieniu corocznych obchodów Europejskiego Święta Języków, w wielu krajach europejskich dzień 26 września jest wielkim świętem miłośników nauki języków. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków tom.in. ukazanie ogromnego znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych, szerzenie idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie. Wrzesień w Szkole Podstawowej im.Wł.Syrokomli w Michałowie każdego roku obfituje  w działania promujące naukę języków, takie jak: lekcje tematyczne, zabawy, konkursy, projekty, quizy. Przynosi to wiele korzyści i satysfakcji. Tak też było i tym razem. W tym rokupodczas TygodniaJęzyków  uczniowie m.in. zamienili się w Agentów Językowych. Każdy uczeń otrzymał dziesięć zadań dotyczących znajomości języków obcych i termin na ich wykonanie. Dzieci musiały się wykazać wieloma umiejętnościami, aby zaliczyć wszystkie zadania. Na podsumowanie Agenta Językowego musimy jednaj jeszcze trochę poczekać, aż wszyscy złożą swoje Karty Agenta. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach tematycznych i w zajęciach dodatkowych, podczas którychpoznawali bogactwo językowe Europy ze specjalnie wykonanych bransoletek z napisem „Porozmawiaj ze mną” w 10 językach europejskich, dopasowywali napisy do nazw języków, oglądali i tworzyli własne prezentacje, wzięli udział w quizach wiedzy.Celem takich zajęćbyło zmotywowanie do nauki oraz propagowanie różnych metod i form pracy wspomagających rozwój lingwistyczny uczniów. Oprócz gazetki ściennej, powstała również gazetka Szkolnego Klubu Europejskiego o tematyce poświęconej informacjom na temat krajów anglojęzycznych. Wielu uczniów chętnie wzięło udział w  zabawach i konkursach językowych na lekcjach języka białoruskiego, rosyjskiego i angielskiego: w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Szkolnym konkursie językowo-plastycznym LOOK AND LEARN! Tradycyjnie,stale pracujemy w międzynarodowych projektach e-Twinning.  Właśnie rozpoczęliśmy pracę  w projekcie e-Twinning:In OurHands (W naszych rękach). Projekt rozwija kreatywność, doskonali  kompetencje informatyczne i językowe uczniów,wzbogaca wiedzę o świecie,a  poświęcony jest  istotnej kwestii – ochronie środowiska, bowiem losy Ziemi są przecież w naszych rękach. W tym roku wsparło nas Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymaliśmy materiały, które wzbogaciły lekcje i zapewne zachęciły uczniów do nauki.
Przewiń do góry Skip to content