obiady

Wpłaty za obiady

W dniach 5 – 12 października proszę dokonywać WPŁAT ZA OBIADY ZA OKRES OD 01.10.2021- Do 29.10.2021r w kwocie: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych )   Informację o płatnościach można uzyskać pod nr.tel. 519 187 939 Opłaty dokonujemy w w/w terminie. Po niedokonaniu wpłaty w terminie, dziecko zostanie skreślone z listy osób uczęszczających na obiady Uwaga! Wpłaty …

Wpłaty za obiady Czytaj więcej »