obiady

Informacja dotycząca obiadów

Cena obiadu od 01.09.2021r ulega zmianie, będzie wynosiła 4,00zł. Podanie na obiady oraz inne dodatkowe informacje znajdują się w zakładce DLA RODZICA.