Najciekawsze zwierzę Himalajów

1 lutego 2021r., na podsumowanie bloku tematycznego W świecie wiecznych śniegów, w klasach drugich zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Na dachu świata – najciekawsze zwierzę Himalajów”. Ze wszystkich prac uczniowie drogą głosowania wybrali 4 najlepsze prace. Zwycięzcom konkursu wręczono drobne upominki.