kolejny wyjazd w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje”

odbył się 9 kwietnia 2019