17 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie

z wolontariuszem z Turcji Oguzhanem Alpatem, który opowiadał o swojej religii, islamie.